nic...
Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto

Aktuální cena pro školní rok 2018/2019

 • Cena školného bez stravy na jeden měsíc je 4 000,- Kč
 • Cena stravy za 2 svačiny, oběd a pitný režim je denně 70,- Kč
 • Školné se platí na měsíc dopředu a stravné zpětně podle skutečně odebraných jídel
 • Platba vždy do 15. dne v měsíci
 • Platbu je možné provádět hotově v MŠ, posláním částky na BÚ

Školné zahrnuje:

 • denní pobyt ve školce
 • kulturní akce pro děti
 • oslavy, akce pro rodiče a děti

Školné nezahrnuje:

 • celodenní výlety
 • týdenní výlet do přírody
 • výuka angličtiny

Další akce školky:

 • logopedická péče - 1 návštěva (cca 20 min.) 90 kč (45 Kč hradí rodič + 45 Kč hradí školka)
 • kreativní dílna - 1 návštěva (cca celé odpoledne) 80 Kč
 • pravidelná hudební tělesa + jóga - 1 lekce 30 Kč
 • tančírna - 40,- Kč
 • kulturní programy ve školce - ZDARMA
 • Děti z obce Bradlec dostávají od OU finanční příspěvek
 • Během letních prázdnin je školné sníženo na 3 000,- Kč

Ceny školného a stravného se mohou podle potřeb MŠ upravovat