https://www.high-endrolex.com/41

go right herecoque telephone bandouliereэльф бар 1500http://www.24k-chocolate.com/

https://www.high-endrolex.com/41 SEDMIKRÁSKA - Soukromá mateřská škola - Bradlec | Organizace ve školce
nic...
Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto

 

 • Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna
 • Během školních prázdnin naše škola prázdniny nemá. Škola je uzavřena pouze jeden týden v červenci a mezi Vánoci. O prázdninách je provoz  omezen pro potřebu rodičů na 1 třídu
 • MŠ je uzavřena jen o státních svátcích

CO DĚTI V MŠ POTŘEBUJÍ:

 • Pohodlné oblečení do třídy na hru a práci
 • Oblečení na pobyt venku – starší
 • Náhradní oblečení – podle ročního období a věku dětí(spodní prádlo, punčocháče, ponožky)
 • Na odpočinek pyžamo
 • Celoročně pláštěnka a gumovky

PROVOZ ŠKOLY 6,30 – 17,00 HOD.

 

Děti se ráno schází od 6,30 hod. v jedné ze tříd a v 7,30 se rozdělují. Odpoledne po odpočinku se také schází na odpoledne v jedné z tříd.

Kde se děti ráno schází a odpoledne rozchází, poznají děti i rodiče na rozcestníku v chodbě školy podle zavěšených fotografií učitelek pod jednotlivým ukazatelem třídy V Doupěti a Na Větvi

Příchody dětí nejsou nijak limitovány, je to na Vás, musíte si však uvědomit, že pozdějším příchodem děti připravíte dopoledne o spontánní hru a výtvarnou či pracovní činnost.

rozcestník    

Ranní hry:

 • děti po příchodu do MŠ se vždy věnují výtvarné nebo pracovní činnosti orientované k tematickému bloku – volíme tento systém z několika důvodů:

- děti jsou ráno odpočinuté a na práci se mnohem lépe soustředí

- je možný individuální přístup při práci, děti přichází postupně

- děti mají větší prostor pro svou práci než při spol. tvoření

- máme čas na rozhovor o práci s dětmi

 • volná hra dětí s hračkami, námětovými hrami, stavebnicemi atd. – dbáme na úklid své hračky při změně hry
 • umožňujeme dětem si pro vlastní tvořivou hru vzít další pomůcky – deky, polštáře, desky, atd.
 • vlastní hračky z domova si děti mohou nosit za předpokladu půjčování svým kamarádům nebo společné hry
 • učíme děti dělit se o hračky, a nebo kulturně a slušně se domluvit
 • moment před úklidem je vždy oznámen a to hudbou, říkankou, rozpočitadlem s krátkým rozhovorem a následným úklidem společně se všemi dětmi

Přátelské kolo:

 • přátelské kolečko je každodenním setkáváním malých i velkých, momentem zklidnění, soustředění, řešení spol. problémů, nebo jenom vyjadřováním vlastních pocitů a prožitku, motivací pro další činnosti, je to čas, který věnujeme prohlubování společného přátelství nás všech a utužování citových vazeb
 • učíme se zároveň respektovat jeden druhého, naslouchat, sdělovat

Čas po svačině:

 • využíváme doby, kdy děti postupně dosvačují, ke grafomotorickým činnostem, plošnému prostorovému konstruování, sestavování, grafickému řešení úkolů, nebo kruhové pohybové dráze
 • děti využijí čas před hlavní vzdělávací částí, kterou chceme začínat se všemi dětmi

Hlavní vzdělávací část:

 • začínáme vždy pohybovou aktivitou – rozmanité pohybové hry, hry s hudbou, zahřívací aktivity - a poté se věnujeme projektovému tématu ve formě různých her a činností v celé skupině, malých skupinách
 • každodenní program dětí má napomáhat zdravému způsobu života dětí
 • výchovný, psychohygienický účinek denního programu je pro rozvíjení dítěte a jeho zdravé prospívání v mnoha ohledech určující
 • hodně využíváme dramatiky a všech možných názorných pomůcek pro lepší navození a prožití projektu
 • hudba a zpěv je každý den, zpíváme společně obě třídy, hra na nástroje a bubny
 • zařazujeme jógová cvičení, protahování jednotlivých částí těla a relaxace
 • "Stánkování" výchovně vzdělávací model formou tvořivých, didaktických a pohybových center, které si děti samostatně, nebo s kamarádem prochází a plní jednotlivé úkoly a a ktivity

Pobyt venku:

 • chodíme podle počasí na procházky, výlety do okolí, na zahradu, v jarních a letních měsících využíváme přírody kolem  mnohem více - přenášíme práci s dětmi do přírody
 • časté výpravy do okolí na celé dopoledne
 • chodíme i v drobném dešti

Odpočinek po obědě:

 • odpočívají všechny děti, nenutíme spát, ale dopřát po ranní práci tělu klid
 • každý den čteme pohádku z knihy na pokračování, jedině v pátek si děti vybírají pohádku na poslech.
 • velké děti vstávají dříve, menší děti necháváme déle dospat

Odpolední hry a činnosti:

 • po odpolední svačině si děti vybírají hry podle vlastní volby
 • doděláváme některé činnosti, které se dětem líbily z dopoledne
 • máme čas na společenské, a složitější konstruktivní hry
 • je to čas na rozhovory s dětmi i s jejich rodiči, a tak pochopení anamnéz jednotlivých rodinných prostředí
 • pokud počasí dovolí, trávíme odpoledne na zahradě kolem školy, kde mají děti velký prostor pro svou tvůrčí a námětovou hru, volný pohyb a vytváření
 • v letních měsících je na zahrádce velmi pěkně a dětem se často nechce domů